top of page

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

1. Ο κάθε αθλούμενος θα πρέπει να φέρει πριν την έναρξη εκγύμνασης εντός του γυμναστηρίου βεβαίωση από ιατρό όπου ο ειδικός ιατρός να του επιτρέπει ανεπιφύλακτα ότι μπορεί να γυμνάζεται σε γυμναστήριο. Επίσης να βεβαιώνει ο ιατρός ότι για οιονδήποτε λόγο δεν απαιτείτε για την εκγύμνασή του «ειδικό γυμναστήριο».

 

2. Είναι απαραίτητη η χρήση δεύτερων, καθαρών αθλητικών υποδημάτων.

 

3. Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρή πετσέτα στα μηχανήματα.

 

4. Όταν τελειώνετε το σετ πάντα να σηκώνεστε από το μηχάνημα και να περπατάτε γιατί δημιουργείται πρόβλημα στη καρδιά, πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας. Επίσης το μηχάνημα πρέπει να ελευθερώνεται για να κάνουν χρήση και άλλοι πελάτες.

 

5. Πριν ανέβετε στο διάδρομο να ελέγχετε προσεκτικά αν είναι σταματημένος.

 

6. Όταν κατεβαίνετε από το διάδρομο να τον κλείνετε πιέζοντας τρεις φορές το stop και να ελέγχετε αν είναι πλήρως σταματημένος

 

7. Δεν επιτρέπεται στα μέλη να έχουν μαζί τους στο χώρο τσάντες, μπουφάν ή οτιδήποτε άλλο καθώς και δικό τους εξοπλισμό γυμναστικής.

 

8. Δεν επιτρέπεται στα μέλη να φέρνουν μαζί τους στο χώρο βοηθητικό, δικό τους, εξοπλισμό ο οποίος τροποποιεί την λειτουργία των μηχανημάτων ή εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του γυμναστηρίου αναιρώντας κάποιον από τους κανόνες.

 

9. Δεν επιτρέπεται στα μέλη να τοποθετούν στο χώρο μπουφάν και άλλα προσωπικά αντικείμενα εκτός από τους προκαθορισμένους χώρους. Για την φύλαξη αυτών είναι υποχρεωτική η χρήση λουκέτου στα αποδυτήρια.  

 

10. Τα μέλη υποχρεούνται να “αδειάζουν” τα μηχανήματα από τα βάρη όταν ολοκληρώσουν την άσκηση, ακόμη κι αν τα έχουν βρει φορτωμένα.

 

11. Δεν επιτρέπεται να πετάτε τα βάρη και τους αλτήρες στο πάτωμα ή να προκαλείτε ισχυρούς θορύβους κατά την χρήση του εξοπλισμού είτε με την φωνή σας. Κραυγές ή δυνατό τόνο φωνής.

 

12. Δεν επιτρέπεται να πατάτε πάνω στους αλτήρες. Πάντα θα πρέπει να τους τοποθετείτε στη βάση τους.

 

13. Κατά το πέρασμα της κάρτας βλέπουμε αν έχει ανάψει το πράσινο βέλος για να περάσουμε.

 

14. Η είσοδος στο γυμναστήριο γίνεται μόνο με την κάρτα μέλους. Επιτρέπεται μόνο δύο φορές το χρόνο να γίνει χειροκίνητο check in. Η διαδικασία σε διαφορετική περίπτωση θα χρεώνεται και σε εξακολούθηση μπορεί το γυμναστήριο να απαγορέψει την είσοδο ακόμη και την ακύρωση της συνδρομής.

 

15. Σε περίπτωση που ζητήσετε από τον γυμναστή πρόγραμμα εκγύμνασης θα πρέπει εσείς να απευθυνθείτε στον γυμναστή κατά το χρόνο που θα σας πει ότι θα είναι έτοιμο για να το παραλάβετε.

 

16. Μπορείτε να έχετε μαζί σας νερό ή άλλο ρόφημα σε ασφαλές δοχείο, όχι όμως γυάλινο. Επίσης μπορείτε να έχετε μαζί σας προϊόντα από τους αυτόματους πωλητές. Επίσης δεν επιτρέπετε να φέρνετε φαγώσιμα είδη αλκοολούχα ποτά. Και φυσικά απαγορεύεται το κάπνισμα δε όλους τους χώρους.

 

17. Δεν επιτρέπεται αθλούμενος να γυμνάζει ή να δίνει οδηγίες σε άλλους αθλούμενους, ακόμη κι αν είναι επαγγελματίας γυμναστής. Ο χώρος είναι αποκλειστικά για ατομική άσκηση και μόνο.

 

18. Μπορείτε να κάνετε χρήση των χώρων που εκτελούνται τα group personal training προγράμματα τις ώρες που δεν γίνεται μάθημα ή με τη συμμετοχή στα μαθήματα, όπου όμως θα ακολουθείτε τις οδηγίες του ειδικού γυμναστή.

 

19. Προσέχουμε ιδιαίτερα να μην στάζουμε υγρά ή ιδρώτα πάνω στα μηχανήματα. Το να στάξουμε και να σκουπίσουμε δεν είναι λύση γιατί η ζημιά έχει γίνει. Τα μηχανήματα από τον κατασκευαστή τους έχουν ένδειξη “dry” που σημαίνει ότι πρέπει να είναι πάντα στεγνά.

 

20. Οι διατάσεις επιτρέπονται να γίνονται μόνο στα σημεία που θα μας υποδείξουν οι γυμναστές και όχι σε δομικά στοιχεία του κτιρίου (τοίχους, πόρτες, παράθυρα, καθρέπτες).

 

21. Οφείλετε να τηρείτε οποιεσδήποτε άλλες υποδείξεις σας κάνει το προσωπικό του γυμναστηρίου, ακόμη κι αν αυτές δεν αναγράφονται στους παραπάνω κανόνες.

 

22. Κατά την διάρκεια της συνδρομής σας, επιτρέπεται να εισέρχεστε στο χώρο έως τρείς φορές την εβδομάδα με μέγιστη διάρκεια παραμονής σε αυτόν τις δύο ώρες. Σε διαφορετική περίπτωση το γυμναστήριο έχει το δικαίωμα να μην σας επιτρέπει την είσοδο.

 

23. Δεν επιτρέπεται ο/η συνοδός στο γυμναστήριο εάν δεν είναι ενεργό μέλος του γυμναστηρίου.

 

24. Υποχρεούνται τα μέλη να χρησιμοποιούν τα όργανα και τους χώρους συμφωνά με τις υποδείξεις των γυμναστών.

 

25. Τα ομαδικά προγράμματα διαμορφώνονται συμφωνά με την κρίση της επιχείρησης και κανένα μέλος δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης σε αυτά.

 

26. Ο κάθε αθλούμενος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά του αντικείμενα.

 

27. Λόγω αποδοχής της υπάρχουσας προσφοράς από το μέλος, συμφωνεί να μην επιστραφεί η δοθείσα συνδρομή εφόσον προβεί σε τουλάχιστον δυο επισκέψεις στο γυμναστήριο η παρέλθουν είκοσι ημέρες από την εγγραφή.

 

28. Σε περίπτωση ανακαίνισης η’ συντήρησης του κτιρίου, μπορεί η επιχείρηση να υποχρεώσει τα μέλη της να εξυπηρετηθούν προσωρινά από άλλο κατάστημα της.

 

29. Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να μην δέχεται την είσοδο όσων δε τηρούν τους κανονισμούς του γυμναστηρίου ακόμη και να διακόψει την συνδρομή τους.

 

30. Αποδέχομαι ότι το γυμναστήριο δε φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν τραυματισμό μου, που προκληθεί από δική μου απροσεξία ή άλλο συμβάν παρουσιασθεί κατά τη παραμονή μου στους χώρους.  

 

31. Αν το γυμναστήριο θεωρεί σκόπιμο μπορεί να θέσει και επιπλέον κανόνες προς διευκρίνιση άλλων κανόνων ή ακόμη και νέους που θεωρεί απαραίτητους για την εύρυθμη λειτουργία του γυμναστηρίου. Τα μέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν τους νέους κανόνες που θα περιέχονται στον νέο κανονισμό ακόμη και αν δεν τον έχουν υπογράψει.

 

32. Οποιοσδήποτε αθλούμενος ή μέλος θα πρέπει να σέβεται και να τηρεί τον κανονισμό αυτόν είτε τον έχει υπογράψει είτε όχι από την στιγμή που θα του γνωστοποιηθεί.

 

Για να γίνει κάποιος μέλος ή ακόμη και να πραγματοποιήσει δοκιμαστική επίσκεψη θα πρέπει να δηλώσει με την υπογραφή του ότι αποδέχεται τον παρόντα κανονισμό του γυμναστηρίου. Εξυπακούεται επιπλέον ότι θα υπακούει σε όλες τις υποδείξεις του προσωπικού του γυμναστηρίου για πράγματα και λεπτομέρειες που δεν αναγράφονται σε αυτούς εδώ του κανόνες.

 

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος παραβεί τους κανονισμούς του γυμναστηρίου τότε η επιχείρηση δικαιούται να του απαγορεύσει την είσοδο στο γυμναστήριο και να διακόψει την συνδρομή του.

Ρητά συμφωνείτε ότι όλοι οι παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις και σε περίπτωση που κάποιο μέλος παραβεί οιονδήποτε από τους παραπάνω όρους η επιχείρηση δικαιούται να του απαγορεύσει την είσοδο στο γυμναστήριο αλλά επιπλέον και να διακόψει την συνδρομή του.

 

Με την υπογραφή μου δηλώνω ότι αποδέχομαι τον κανονισμό του γυμναστηρίου Mega Gym.   

 

 

Ημερομηνία                                                   Ο/Η Δηλών

bottom of page